Over Mantelzorg BOZ

Mantelzorg Bergen op Zoom is onderdeel van WijZijn. We bieden in opdracht van de gemeente ondersteuning aan alle mantelzorgers die zorgdragen voor naasten wonend in de gemeente Bergen op Zoom. Onze hulp is gratis en je hebt er geen verwijsbrief voor nodig.

Ad van Rijen, bestuurder WijZijn

Mantelzorgondersteuning werkt preventief

Om aan de groeiende ondersteunings- en zorgvraag te voldoen, wordt steeds vaker een beroep gedaan op mensen die mantelzorg verlenen. Meestal gaat dat goed. Maar we weten ook dat één op de tien mantelzorgers te maken heeft met overbelasting. De kans hierop neemt toe als mensen meer intensieve hulp geven of iemand helpen met dementie, een psychisch probleem of in een terminale fase. Daarnaast is het voor werkende mantelzorgers vaak lastig om hun energie goed te verdelen. 

De adviseurs van Mantelzorg Bergen op Zoom gaan met mantelzorgers in gesprek en signaleren knelpunten. Op die manier kunnen ze tijdig de juiste ondersteuning bieden. Want ‘zorgen voor’ moet niet ten koste gaan van je eigen gezondheid en welbevinden. Door deze preventieve inzet voorkomen we dat mensen, door de toenemende zorgdruk, uitvallen.

Mantelzorg Bergen op Zoom is een initiatief van WijZijn.