Ingrid Jeroense
Ik kan voor alle vragen bij Eline terecht
Ingrid Jeroense

Ingrid is mantelzorger voor haar zoon Kelvin. Bij de geboorte van Kelvin ging er door zuurstofgebrek iets mis waardoor hij meervoudig gehandicapt is. Kelvin is 27 jaar en woont begeleid in een zorginstelling. Doordeweeks zit hij op de dagbesteding. Ingrid is vanaf zijn geboorte mantelzorger voor Kelvin. Samen met haar man en met hulp van buitenaf deelde zij de zorg voor Kelvin. Zij waren een goed team. Nadat haar man vier jaar geleden plotseling overleed staat Ingrid er nu alleen voor.

Zorgen voor Kelvin

Kelvin kan door zijn hersenbeschadiging niet lopen, hij is rolstoelafhankelijk, heeft een lichamelijke beperking, is zeer slecht ziend en hij heeft autistische kenmerken. Gelukkig kan hij wel praten. Ik begeleid hem naar alle afspraken met artsen, het ziekenhuis en hulpverleners. Ik ga altijd op woensdag naar hem toe en zorg voor zijn was. Bij goed weer ga ik in het weekend een wandeling met hem maken in zijn rolstoel. Even eruit in een andere omgeving of ergens op bezoek doet hem goed.

Het is fysiek te zwaar voor mij om alleen met Kelvin op stap te gaan. Met mijn man konden we samen een uitstap maken, naar een pretpark of een theater in allerlei plaatsen. Nu heb ik gelukkig een netwerk van anderen om mij heen aan wie ik kan vragen om er samen met mij en Kelvin even op uit te gaan.

Alles draait om Kelvin

Ik ben ook een soort tolk voor Kelvin naar zijn begeleiding zodat zij hem begrijpen. Zijn spraak is heel goed maar zijn begrip is heel laag. Dat zorgt soms voor misverstanden in de communicatie die ik dan weer moet rechtzetten. Dit alles kost veel energie. Alles draait om Kelvin. Er is mij alles aan gelegen dat het goed met hem gaat en dat hij gelukkig is. Kelvin moet zijn eigen leven opbouwen. Hij wil bijvoorbeeld niet altijd dat ik in het weekend op beide dagen kom. Dat probeer ik nu van tevoren met hem af te spreken.

Tijdens Corona

In de coronaperiode was Kelvin thuis. De dagbesteding was dicht. Mijn vrienden, familie en kennissen hebben mij door die periode heen geholpen. Dat was heel fijn. Dit netwerk is heel belangrijk in mijn leven. Ik ben in die periode weer auto gaan rijden. Voor vervoer hoef ik geen beroep meer op anderen te doen, ik heb er zelfstandigheid door gekregen. Na de dood van mijn man was ik compleet ontredderd. De diabetes verpleegkundige bij de huisarts wees mij om hulp te zoeken op het Steunpunt Mantelzorg. Dat is nu drie jaar geleden. Eline kwam bij mij op huisbezoek. Dat voelde gelijk goed. Zij begreep mij.

Een luisterend oor

Er moest veel geregeld worden na het overlijden van mijn man. Ik liet alles maar liggen. Door de hulp van Eline is alle papierwerk nu op orde. In het begin kreeg ik wekelijks begeleiding. Dat is langzaam minder geworden. Nu heb ik eens per maand of om de twee maanden een gesprek. Ik kan voor alle vragen bij Eline terecht. Zij biedt ook een luisterend oor, dat hebben mensen weleens nodig. Ik heb heel veel steun aan haar. Door alle zorg voor Kelvin was ik nog niet toegekomen aan mijn eigen rouw. Nu krijg ik individuele rouwbegeleiding.

Mantelzorger zijn is leuk maar ook heel zwaar. Ik hoop ook voor mezelf weer dingen te kunnen gaan doen zoals sporten bij de fysio. Misschien ook vrijwilligerswerk als ik er aan toe ben. Ondanks de zwaarte van de mantelzorg heb ik van Kelvin heel veel teruggekregen en dat is nog steeds zo.