Esther Moors
Oog hebben voor mantelzorgers in elke situatie, dat is de kern
Esther Moors

Esther Moors is sociaal werker ouderen bij WijZijn. Zij werkt in het sociaal team Halsteren en Lepelstraat.

Ondersteuning voor ouderen

Ik ondersteun ouderen die tegen problemen aanlopen of vragen hebben in het dagelijks leven. Ik geef advies over wonen, zorg, welzijn en financiën. Eigenlijk op allerlei gebieden als inwoners er zelf niet aan uitkomen of niet weten wat er mogelijk is. Wij denken met ze mee. Bij WijZijn zijn de adviseurs van het Steunpunt Mantelzorg mijn directe collega’s. Ik werk veel samen met Marloes en Eline. Wij hebben alle drie een uitgebreide kennis van de sociale kaart in de gemeente Bergen op Zoom, maar er zijn continue nieuwe ontwikkelingen. Daarom sparren we regelmatig met elkaar, want samen weet je meer.

Contact met de mantelzorger

Als ik bij iemand op huisbezoek ben die advies nodig heeft of die naar mij is doorverwezen via een professionele instantie dan vraag ik in dat gesprek of er ook een mantelzorger bij betrokken is. Doordat ik regelmatig met Marloes en Eline overleg ben ik daar zoveel mogelijk alert op. Als een inwoner daarvoor open staat probeer ik ook een afspraak te maken met de mantelzorger. Stel dat ik met iemand in gesprek ben en merk dat er ook een zoon of dochter betrokken is, dan vraag ik of diegene later in het gesprek wil aansluiten. Wanneer ik merk dat de zorg voor de mantelzorger teveel wordt dan probeer ik daar apart een gesprek mee te hebben. Soms loopt dat ook anders. Zo heb ik in twee casussen waarin veel speelde en waar ook mantelzorgers bij betrokken waren, de gesprekken om de beurt met de adviseurs van het Steunpunt gedaan. Op die manier vulden we elkaar heel goed aan.

Overleg bij MDO's

Wanneer ik een eerste gesprek heb gehad met een mantelzorger blijf ik degene die daarmee in gesprek blijft. Ik informeer hem of haar over de activiteiten die het Steunpunt organiseert zoals het lotgenoten contact. Ook sluit ik aan bij MDO’s (Multi Disciplinaire Overleggen) bij verschillende huisartsen. Hierin worden mogelijk kwetsbare ouderen besproken en ook eventuele mantelzorgsituaties. In deze overleggen informeer ik andere professionals zoals de wijkverpleegkundige, praktijkondersteuner huisarts en de geriatrisch consulent over de mantelzorgwaardering, de lotgenotencontacten en andere activiteiten die het Steunpunt organiseert. Omgekeerd assisteren de collega’s van het Steunpunt ons weer bij de inloopspreekuren in de wijk. Zij sluiten aan bij informatiebijeenkomsten of activiteiten die wij voor inwoners organiseren. De samenwerking is heel goed.

Toekomst

Het aantal ouderen en mantelzorgers gaat in de toekomst alleen maar toenemen en daarmee ook het aantal overbelaste mantelzorgers. We bespreken hoe we dat op kunnen vangen en de dienstverlening kunnen geven die mensen nodig hebben. Dat is echt een uitdaging. Samenwerking met professionals in de wijk is heel belangrijk. In Halsteren zijn we sinds kort gestart met Halsteren voor Elkaar. Met een groep vrijwilligers kunnen we ouderen ondersteuning bieden, bijvoorbeeld iemand om mee te wandelen of voor kleine klusjes in huis, of om de mantelzorger even te ontlasten. Daarin werken we weer samen met het Steunpunt.

Oog voor mantelzorgers

Het Steunpunt heeft een voortrekkersrol in het oog hebben voor de verschillende doelgroepen mantelzorgers en heeft daar ook lotgenotencontact voor, zoals bijvoorbeeld voor naasten van mensen met een psychische beperking. Het Steunpunt heeft ook oog voor de jonge mantelzorgers en bouwt daarin een heel goed netwerk op. Oog hebben voor mantelzorgers in elke situatie, dat is de kern. Het Steunpunt heeft voor De Brabantse Wal een online training georganiseerd voor professionals waarbij geadviseerd wordt om in elk gesprek expliciet te vragen: ‘Zorgt u zelf voor iemand of is er iemand die voor u zorgt?’ om zo mantelzorgers die ondersteuning nodig hebben te herkennen. Door oog voor hen te hebben voelen zij zich gehoord en weten ze als het nodig is waar ze terecht kunnen.